Blog

Wat ik van de Grote Moeder gekregen heb? Veel zeer veel .Eindelijk zou ik er een boek kunnen over schrijven de Da Vinci code evenwaardig denk ik bescheiden. Maar eerst moet ik mijn Grote Moeder danken voor alle lessen en leraars die zij op mijn pad heeft gezet. vele toffe mensen die mij stuk voor stuk veel hebben bijgebracht . Ieder mens op zijn manier en volgens zijn eigen kunnen . Toen ik als neofiet begon zo een 24 tal jaar geleden in de Celtic Mystral coven moest ik van mijzelf leren houden , anderen leren aanvaarden met hun gaven en hun fouten , leren volhouden en mijn eigen beperkingen leren zien . en ik moet zeggen ik heb daar een tijdje mee geworsteld.

Maar na verloop van tijd lukte het me toch verder op mijn pad te geraken waar ik Heer Bram ontmoete die mij verder hielp. Deze man was een toonbeeld van nederigheid en dat vond ik zo mooi, hij leerde mij meer zelfrespect aan de dag te leggen, vergevingsgezind te zijn , ook naar mezelf toe . Geduld hebben was ook niet een van mijn sterkste kanten dus dat moest ik ook leren samen met flexibiliteit .maar na verloop van tijd kreeg ik ook deze onder de knie en mocht ik verder ...ik leerde trots zijn op mijn vrouw zijn, ook evolutie, respect, liefde, geluk,,  verdraagzaamheid, aanvaarding, zelfkennis, inzicht, groei, kracht, moed, lef en waardigheid. Daarna ontmoete ik Vrouwe Sabia deze leerde me gevoelig te zijn ,kwetsbaar, fragiel, onwetend hulpeloos en ook deze gevoelens mochten er allemaal zijn ; Ten slotte mocht ik door de Hoge Priesteres Mystrazwava onderwezen worden die hielp mij een zo volwaardig mogelijk mens te zijn , een mens met gaven en fouten , een mens die kan onderwijzen en leren, ze doopte mij Merel -Ulene  u dienares u Hoge priesteres 

Dank aan al mijn leraren  en aan de Grote Moeder die alles mogelijk maakt 

Merry Meet - Blessed Be